test prędkości łącza - serwer Maciej Frączek

Download
Mbps
Upload
Mbps
Ping
ms
Jitter
ms
IP Address: